W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy na zajęcia:

Mały Szach Mistrz ⋅ 4 lata ⋅ (zajęcia stacjonarne)

Szach Mistrz ⋅ 5-6 lat ⋅ (zajęcia stacjonarne)

Szach Mistrz ⋅ 7-10 lat ⋅ (zajęcia stacjonarne)

Szach Mistrz ⋅ 11-14 lat ⋅ (zajęcia stacjonarne)

Szach Mistrz ⋅ 15+ lat ⋅ (zajęcia stacjonarne)


  rodzaj zgłoszenia
  nowy uczestnikkontynuacja

  kurs

  imię i nazwisko uczestnika

  mc / rok urodzenia (wiek dziecka)

  klasa lub grupa przedszkolna

  imię i nazwisko zgłaszającego

  kontakt - adres email

  kontakt - numer telefonu

  Uwagi (opcjonalne)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Erudikon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Ustawa z dn. 24.05.2018r. o Ochronie Danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000)

  Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie wysłane na wskazany adres email (o ile formularz zawierał takie pole i zostało ono prawidłowo wypełnione). W przypadku nie otrzymania wiadomości lub braku kontaktu telefonicznego z naszej strony albo problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.