Na zajęcia Wsparcia Edukacyjnego osoby indywidualne lub grupy umawiamy indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia. Staramy się dopasować do potrzeb klientów w miarę dostępnych terminów.


rodzaj zgłoszenia
 nowy uczestnik kontynuacja

przedmiot
 matematyka fizyka chemia

imię i nazwisko uczestnika

mc / rok urodzenia (wiek dziecka)

klasa lub grupa przedszkolna

imię i nazwisko zgłaszającego

kontakt - adres email

kontakt - numer telefonu

Uwagi (opcjonalne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Erudikon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Ustawa z dn. 24.05.2018r. o Ochronie Danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000)

Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie wysłane na wskazany adres email (o ile formularz zawierał takie pole i zostało ono prawidłowo wypełnione). W przypadku nie otrzymania wiadomości lub braku kontaktu telefonicznego z naszej strony prosimy o kontakt telefoniczny.