Prosimy o zaznaczenie interesujących Państwa kursów oraz preferowanych dni i godzin.

Kurs
 Triki Nauki Mistrzowie Matematyki Karuzela Eksperymentów Efektywna Nauka

Dzień
 Pn Wt Śr Czw Pt Sb

dni robocze - dostępne godziny: 17:30
sobota - dostępne godziny: 09:00, 11:30

Godzina
 09:00 11:30 17:30

Imię i nazwisko uczestnika

Rok urodzenia dziecka / klasa lub grupa przedszkolna

Imię i nazwisko zgłaszającego (rodzic / opiekun prawny)

Adres email zgłaszającego

Numer telefonu zgłaszającego

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych teraz i w przyszłości w związku z organizacją zajęć.

Skąd Państwo dowiedzieliście się o naszych zajęciach?

Krótkie określenie innego źródła

Uwagi (opcjonalne)

Po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ pojawi się potwierdzenie wysłania formularza. Otrzymasz także wiadomość potwierdzającą jego wysłanie na podany adres e-mail. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.