W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy na zajęcia:

Mały Odkrywca – Zaczarowany Zajączek ⋅ 3-4 lat ⋅ piątek 17:30 ⋅ start 09/10/2020

Mały Odkrywca – Bezludna Wyspa  ⋅ 5-6 lat ⋅ środa 17:30 ⋅ start 07/10/2020

Uczeń z Charakterem – Światy Równoległe ⋅ klasy 5-6 SP ⋅ środa 17:30 ⋅ start 07/10/2020

Jeśli interesuje Państwa inny kurs prosimy o wysłanie formularza z zapytaniem. Przy odpowiedniej liczbie chętnych z przyjemnością uruchomimy nową grupę.


rodzaj zgłoszenia
 nowy uczestnik kontynuacja

kurs

imię i nazwisko uczestnika

mc / rok urodzenia (wiek dziecka)

klasa lub grupa przedszkolna

imię i nazwisko zgłaszającego

kontakt - adres email

kontakt - numer telefonu

Uwagi (opcjonalne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Erudikon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Ustawa z dn. 24.05.2018r. o Ochronie Danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000)

Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie wysłane na wskazany adres email (o ile formularz zawierał takie pole i zostało ono prawidłowo wypełnione). W przypadku nie otrzymania wiadomości lub braku kontaktu telefonicznego z naszej strony albo problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.