„Wakacyjna Akademia Rozmaitości” (szczegóły)

Rezerwacja Miejsca - Dostępne Moduły


Koszt: 450 złotych za moduł (5 dni)


Dane Uczestnika
Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Klasa


Dane Zgłaszającego
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

Adres email

Numer telefonu

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych teraz i w przyszłości w związku z prowadzonymi zajeciami.

Uwagi (opcjonalne)


Po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ pojawi się potwierdzenie wysłania formularza. Na podany adres e-mail zostanie także wysłana wiadomość potwierdzająca. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.