Wybrany lub proponowany temat warsztatów otwartych dla rodziców

Preferowany dzień tygodnia i godzina

Imię i nazwisko zgłaszającego

Dane kontaktowe (telefon i/lub email)

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych teraz i w przyszłości w związku z organizacją zajęć.

Po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ pojawi się potwierdzenie wysłania formularza. Dziękujemy za przekazanie wiadomości. Wkrótce z Państwem się skontaktujemy.

Facebook
Instagram