Wakacyjna Akademia Rozmaitości – Informacje

Rezerwacja Miejsca - Dostępne Moduły


Koszt: 450 złotych za moduł (5 dni)


Dane Uczestnika
Imię i nazwisko

Miesiąc i rok urodzenia

Klasa / Grupa Przedszkolna


Dane Zgłaszającego
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

Adres email

Numer telefonu

Uwagi (opcjonalne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Erudikon sp. z o. o. z siedziba w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dn. 24.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000)

Po naciśnięciu „WYŚLIJ” potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie wysłane na wskazany adres email. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.

Facebook
Instagram