Rezerwacja Miejsca na Zajęcia Pokazowe
aktualnie dostępne terminy

Grupa wiekowa
Przedszkole 3-6 lat • Szkoła Podstawowa klasy 0-VII

Grupa wiekowa
Gimnazjum • Liceum

Grupa wiekowa
Szkoła Podstawowa klasy 0-II

Grupa wiekowa
Szkoła Podstawowa klasy III-IV

Grupa wiekowa
Przedszkole 5-6 lat • Szkoła Podstawowa klasy 0-II

Grupa wiekowa
Szkoła Podstawowa klasy III-IV

Zajęcia pokazowe trwają godzinę zegarową. Równolegle z zajęciami dla dzieci odbywa się spotkanie dla rodziców. Po ich zakończeniu możecie Państwo na gorąco porozmawiać z trenerami, umówić się na konsultacje i zapisać dziecko na kurs.

Imię i nazwisko dziecka

Rok urodzenia dziecka / klasa lub grupa przedszkolna

Imię i nazwisko zgłaszającego (rodzic / opiekun prawny)

Adres email zgłaszającego

Numer telefonu zgłaszającego

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych teraz i w przyszłości w związku z organizacją zajęć.

Skąd Państwo dowiedzieliście się o naszych zajęciach?

Krótkie określenie innego źródła

Uwagi (opcjonalne)


Po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ pojawi się potwierdzenie wysłania formularza. Otrzymasz także wiadomość potwierdzającą jego wysłanie na podany adres e-mail. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.