Efektywna Komunikacja z Dzieckiem (opis)

Rezerwacja Miejsca na Spotkanie Akademii Rodzica

imię i nazwisko zgłaszającego się uczestnika

kontakt - adres email

kontakt - numer telefonu zgłaszającego

Uwagi (opcjonalne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Erudikon sp. z o. o. z siedziba w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dn. 29.09.1997r. o Ochronie Danych osobowych Dz.U. nr 133 poz.)

Po naciśnięciu „WYŚLIJ” potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie wysłane na wskazany adres email. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.

Facebook
Instagram